Kalendář

<<1 / 2018>>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5

Dne 5.1. 2018 se uskutečnila na naší škole Tříkrálová sbírka.

6 7
8

V pondělí 8. 1. 2018 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 31 žáků ve třech kategoriích.

9 10 11 12 13

Reprezentační ples školy zahájili žáci 9. ročníků slavnostní polonézou, kterou se žáky nacvičily pí uč. Jakšová a Adamcová.

14
15 16

Dne 16. 1. 2018 se uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády na gymnáziu ve Strážnici.

17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Zobrazit kalendář

Nástěnka

Hledání

Menu

Napište nám

7 + 4

Nástěnka

 


 
22. 1. 2018
- Zeměpisný program-Kuba
(10:00 - II. st.)
23. 1. 2018
- Šachový turnaj
(vybraní žáci - kraj. kolo)
24. 1. 2018
-
Servis lyží a vázání
(8:00)
- Matematická olympiáda
(okresní kolo)
- Biologická olympiáda
(10:00)
25. 1. 2018
- Rodilý mluvčí
(anglický jazyk)
-
Program Canisterapie
(12:00-14:00 - ŠD)

26. 1. 2018
- Odjezd na LVK
(7. ročník)

>

Křesťanská výchova

S křesťanskými hodnotami a jejich kořeny se žáci mohou setkat v povinném předmětu Křesťanská etická výchova v 9. třídě. Na škole je také možnost přihlásit se do povinně volitelného předmětu Náboženství (v 1., 2., 3., 6., 7. ročníku) a do nepovinného předmětu Náboženství (4., 5., 8.,9. ročníku).

Křesťanská etická výchova
Křesťanská etická výchova je doplňující vzdělávací obor, který navazuje na etickou výchovu.

Cílem tohoto předmětu je seznámení s etickými principy křesťanství.
Žák poznává křesťanství jako náboženství, na jehož základě se utváří evropské myšlení, buduje se kultura a formuje morálka. Prosociálnost vychází ze základu křesťanské morálky a filosofie.

Žák poznává základní východiska křesťanství a některé pojmy s tímto náboženstvím související.
 

Předmět Křesťanská etická výchova je integrovaný s občanskou výchovou, dějepisem a etickou výchovou. Obsahem odpovídá následujícím tematickým celkům:

- Výchova k prosociálnosti

- Aplikační témata etické výchovy

- Základy víry

- Dějiny spásy (Starý zákon)

- Liturgika, Morálka

- Teologie

- Evangelia očima víry (Nový zákon)

- Církevní dějiny

- Křesťanství a světová náboženství

Podle školního vzdělávacího programu naší školy se vyučuje 1 hodinu týdně v 9. ročnících.

Výuka je realizována v učebně Etická výchovy vybavené počítačem, dataprojektorem
a promítacím plátnem.


Náboženství 
Žáci 1. - 3. ročníků a žáci 6. – 7. ročníků se mohou přihlásit
do povinně volitelného předmětu Náboženství.
Výuka pro přihlášené žáky probíhá v průběhu dopoledního vyučování. 

Náboženství pro 4. – 5. a 8. – 9. třídu zůstává jako nepovinný předmět.

Náboženství se v širším slova smyslu orientuje na obecně lidské jevy, k nimž patří důvěra, odpuštění, vděčnost, radost, štěstí, dále také schopnost tušení dimenzí, které člověka přesahují. Předmět se snaží kultivovat duchovní rozměr osobnosti, který je vlastní každému člověku.

Předmět je určen nejen žákům z katolických rodin, ale i žákům, kteří projeví zájem a rodiče dají k výuce souhlas.

Předmět Náboženství je vyučován v časové dotaci 1 hodina týdně.

Obsahy jednotlivých ročníků jsou děleny do tematických celků, které se v rámci liturgického roku opakují, spirálovitě prohlubují a jsou propojovány do vzájemných souvislostí.

Naplňování cílů tohoto předmětu probíhá také těmito způsoby:

- návštěva kostela, kulturně historické památky spjaté se životem církve

- exkurze oblastní charity, domova důchodců, dětského domova

- diecézní pouť dětí

- účast na projektech České katolické charity (Tříkrálová sbírka), Papežského misijního díla dětí

- organizace programů dle liturgických dob

Výuka tohoto předmětu na naší škole je realizována ve spolupráci s farností Veselí nad Moravou. Vede také k budoucí spolupráci s jinými církvemi v duchu křesťanských ideálů pro službu v této společnosti a výchově opravdového občana naší vlasti, jež je ochoten se angažovat pro společnost.

 

© 2009 - Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, Školní 698 • Realizace web studio dat