Kalendář

<<6 / 2018>>
PoÚtStČtSoNe
     1

Zábavné odpoledne jsme si připravily pro děti ze školních družin 1.6., kdy slavíme Mezinárodní den dětí.

2 3
4 5

Nejúspěšnější žáci naší školy se 5. 6. 2018 vypravili do „Family parku“ v Rakousku u Neziderského jezera.

6 7

Poslední tvoření v tomto školním roce jsme si s dětmi ze školních družin užili tvořením ornamentů různými technikami se seniory u nich,v útulných prostorách vevnitř i venku, na Zdislavě.

okrskové kolo Velká nad Veličkou

8

V pátek 8. 6. 2018 se v kině Morava uskutečnil už 7. ročník talentové přehlídky.

9 10
11

Ve dnech 11. 6. – 15. 6. se žáci devátých ročníků zúčastnili školního projektu, jehož cílem bylo prověření naplňování klíčových kompetencí školního vzdělávacího programu CZŠ a dovedností využití jejich znalostí.

12 13 14

žáků 6. a 7. ročníků

15 16 17
18

V pondělí 18. června se žáci 6. A zúčastnili výukového programu VIS Bílé Karpaty, který byl zaměřen na řeku Moravu a bezobratlé živočichy žijící v zámeckém parku, zejména hmyz.

19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Zobrazit kalendář

Nástěnka

Hledání

Menu

Napište nám

9 + 1

Nástěnka

 


 

18. 6. 2018
-
 "48 hodin deváťáka"
(vyhodnocení)
- Chemické pokusy
(8.-9. ročník)
19. 6. 2018
- Projektový den ŽP
(2. stupeň)
20. 6. 2018
- Fryšták
(8. ročník)
- Olympijský běh
(1. stupeň - park)
21. 6. 2018
- Fryšták
(8. ročník)
-
 Beseda se spisovatelkou
(9:00 - 2. ročník)
(10:00 - 3. ročník)
(11:00 - 4. ročník)
22. 6. 2018
-
 Fryšták
(8. ročník)
-
Třídní výlet
(7. ročník)
-
Dopravní výchova
(8:00 - 3. B)
(10:15 - 5. B)

Pedagogický sbor

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor má 43 členů  a tvoří jej :
ředitel, 2 zástupci ředitele
14 učitelů 1. stupně ZŠ (93% odborná kvalifikovanost učitelů)
13 učitelů 2. stupně ZŠ  (93% odborná kvalifikovanost učitelů)
 6 vychovatelé školní družiny a školního klubu, 1 školní poradkyně, 1 školní kaplan a na rodičovské dovolené je pět pedagogů.
Sbor je smíšený s většinovou převahou žen (35) nad muži (8),
věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po starší kolegy.
Ve škole pracuje výchovný poradce, poradce pro volbu povolání,
čtyři asistenti pedagoga, metodik ICT, koordinátor ŠVP, metodik environmentální výchovy, metodik etické  výchovy, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní poradce.
Někteří učitelé prošli kurzy: kritického myšlení, týmové spolupráce, autoevaluace školy, žákovské parlamenty a škola pro demokracii, environmentální výchovy, kurzy PC dovedností, oborových didaktik, etické výchovy, sfumato čtení atd.
V uplynulých letech 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači
v projektu PI SIPVZ a přibližně 80 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: tabulkové kalkulátory, počítačová grafika a digitální fotografie, pokročilé zpracování textu a DTP, tvorba www stránek a publikování na webu). Zvyšování počítačové gramotnosti, jejímž cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky, je prováděna formou dílčích školení.
Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a mají základní kurz první pomoci.

kompetence pracovníků školy
© 2009 - Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, Školní 698 • Realizace web studio dat