Kalendář

<<1 / 2018>>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5

Dne 5.1. 2018 se uskutečnila na naší škole Tříkrálová sbírka.

6 7
8

V pondělí 8. 1. 2018 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 31 žáků ve třech kategoriích.

9 10 11 12 13

Reprezentační ples školy zahájili žáci 9. ročníků slavnostní polonézou, kterou se žáky nacvičily pí uč. Jakšová a Adamcová.

14
15 16

Dne 16. 1. 2018 se uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády na gymnáziu ve Strážnici.

17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Zobrazit kalendář

Nástěnka

Hledání

Menu

Napište nám

9 + 8

Nástěnka

 


 
22. 1. 2018
- Zeměpisný program-Kuba
(10:00 - II. st.)
23. 1. 2018
- Šachový turnaj
(vybraní žáci - kraj. kolo)
24. 1. 2018
-
Servis lyží a vázání
(8:00)
- Matematická olympiáda
(okresní kolo)
- Biologická olympiáda
(10:00)
25. 1. 2018
- Rodilý mluvčí
(anglický jazyk)
-
Program Canisterapie
(12:00-14:00 - ŠD)

26. 1. 2018
- Odjezd na LVK
(7. ročník)

>

Školní jídelna

Oznamujeme rodičům a strávníkům, že k odhlášení i přihlášení stravy lze využít
i hlasový záznamník, který je nainstalován na telefonním čísle jídelny  
518 309 932 a ohlásí se po 6 vyzváněcích tónech.

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze v případě účasti na vyučování.
Rodič je tedy povinen odhlásit obědy na dobu nepřítomnosti ve vyučování.
Pokud rodiče žáka neodhlásí, bude jim naúčtována plná částka za oběd (59,-Kč). Pouze první den nemoci lze oběd vydat do jídlonosiče, a to v době do 11.30-13.30h.

obědy: 15. - 19. 1. 2018 (.pdf, 129.34 KB)
svačinky: 15. -19. 1. 2018 (.pdf, 128.74 KB)
obědy: 22. - 26. 1. 2018 (.pdf, 128.74 KB)
Možnost objednání stravy:  www.strava.cz
   

Kontaktní údaje:

Školní 698

  IČO: 713 409 39
  účet: 43-2476710277/0100
   
  telefon: 518 309 932
  e-mail: jidelna@czsveseli.cz

 

Pronájem jídelny (.pdf, 118.81 KB)

Ceny stravného od 1. 9. 2016:

 

 žáci 1.stupně
7 - 10 let

 žáci 2.stupně
11 - 14 let

 žáci 2.stupně
15 - 18 let

 ostatní
strávníci

 oběd  21,- Kč  23,- Kč 25,- Kč 59,- Kč
 svačinka  10,- Kč  10,- Kč  10,- Kč  

 

Výdej
Výdejní doba je od 11:30 - 13:45. Aktuální jídelní lístek je umístněn ve školní jídelně
a na internetových stránkách. Jídelna si vyhrazuje právo na jeho případné změny.
Podrobnosti Vám zodpoví v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Ivana Kostelanská,
případně volejte na telefonní číslo 518 309 932.

Úhrada stravného

Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu. Částka je vypočítána na základě počtu pracovních dnů v měsíci.           
 
Způsoby úhrady: 
 - převodem ze sporožirového účtu strávníka na sběrný účet školy vedený u ČS
 formou inkasa, ze strany školy na základě souhlasu s inkasem - inkasuje se vždy
k 25. v měsíci - sběrný účet : 0100183481/0800
 
 - přímým převodem z Vašeho účtu na účet školy:  43-2476710277/0100
VS  potřebný k tomuto převodu sdělí v kanceláři školní jídelny.
 
Platba za stravné musí být na účet připsána vždy nejpozději poslední pracovní den v měsíci (např. záloha na listopad musí být na účtu do 31. října).
 Hotovostní úhrada stravného je prováděna v kanceláři školní jídelny v době denně
od 7:30 – 11:30.

Naše jídelna vaří a vydává dvě jídla. Každý strávník si může sám vybrat.
Jídelníček je připravován na celý kalendářní měsíc, nejméně týden dopředu.
Pokud se jedná o pravidelného strávníka, je automaticky přihlášen na celý měsíc na jídlo č.1.

Pokud si chce jídlo na určité dny odhlásit nebo změnit na jídlo č.2
může tak učinit těmito způsoby:

• Každý strávník má čip pomocí kterého si na objednacím terminále v jídelně 
  může upravit svůj jídelníček na celý měsíc.
• Může si u okénka kanceláře jídelny nahlásit jakou stravu kdy bude
  požadovat.
• Telefonicky může ve vyučovací dny v době od 8:00-14:00 nahlásit svoje
  požadavky.
• Může zaslat e-mail na adresu:  jidelna@czsveseli.cz

Odhlášení stravy v případě náhlého onemocnění je možné provést do 7:00 dne výdeje jídla.
Nahlášení jídel č.2 je nutno provést nejméně dva dny dopředu


Vyhrazujeme si možnost změn, informujte se v kanceláři ŠJ.

 

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Dne 13. 12. 2014 nabývá účinnosti nařízení Evropslého parlamentu a Rady EU č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis nařizuje povinnost informovat spotřebitele o potravinových alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím ŠJ jasně a zřetelně označit strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomná, ale není její povinností brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si každý hlídá sám.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označující alergen. Seznam alergenů je v blízkosti jídelního lístku.

alergeny1.jpg, 413x600, 44.02 KB
© 2009 - Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, Školní 698 • Realizace web studio dat